Select Page

Sinds 2017

In samenwerking met verschillende professionele autoriteiten in crisisinterventie

Maatschappelijke zetel gevestigd in België

Internationale interventies mogelijk

Françoise Legros

​”Omdat vanuit ieder crisis kan men gegroied worden.”

Op het moment van de aanslagen in Madrid 2004 rondde ik in een nabij gelegen stad mijn studie psychologie af. Het van nabij ontdekken van de kracht van een menselijk gebaar te midden van zoveel gruwel was een beklijvende ervaring. Ze zette me aan om deel te willen uitmaken van de hulpverleners bij een traumatische gebeurtenis.

Daarom ben ik een opleiding gaan volgen in de dringende psychosociale interventie en in systemische interventies. Ik begon me te verdiepen in de crisisgebeurtenis en de impact ervan, dit door me te engageren binnen de hulpverleningssector om slachtoffers van schokkende gebeurtenissen op te vangen en te begeleiden. Bewust geworden van het belang om voorbereid te zijn op een crisis en op het voorzien van een opvangnet, ook voor diegenen die hulp verlenen, ben ik aan de slag gegaan binnen de sector die werkt ter bevordering van het welzijn op het werk. Het omzetten van de complexiteit van een crisisgebeurtenis naar gemakkelijk toegankelijke interventies voor de betrokken individuen en organisaties is mijn passie geworden.

Vandaag zet ik deze ervaringen enerzijds om in het ontwikkelen en aanpassen van een preventief psychosociaal beleid in organisaties en anderzijds in sensibilisering en opleiding rond crisisinterventie en -opvang van professionele en niet-professionele hulpverleners.

 

Kaat Ponsaerts

“Ik ben geïnteresseerd in hoe de mensen terug opstaan, niet in hoe ze vallen.”

Na mijn studies arbeidspsychologie ben ik altijd een voorliefde blijven houden voor het klinische aspect van mijn beroep. Ik werd daarom vrijwilliger bij de dienst Dringende Sociale Interventie.

Mensen bijstaan in de acute fase na een schokkende gebeurtenis boeit me enorm. Hoe we met een eenvoudige structuur en hulp die eerste momenten draaglijk kunnen maken en een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de slachtoffers. Daarom heb ik dit later in mijn professionele loopbaan verder gezet.

De opvang op het terrein, het begeleiden van organisaties, groot en klein, in het opzetten van structuren rond psychosociale opvang van slachtoffers, het opleiden en coachen van mensen rond dit thema werd een passie. In mijn verdere loopbaan is en blijft dit een belangrijk aspect waar ik mijn steentje toe wil bijdragen.

Iemand zei me ooit: “Je bent geïnteresseerd in hoe de mensen terug opstaan, niet in hoe ze vallen”. Dat vat het allemaal samen: hoe kan ik mensen, met elk hun eigenheid en emoties, helpen om na een schokkende gebeurtenis terug op te staan.

Delphine Pennewaert

« L’enjeu humain est d’aider à traverser la crise intérieure, subjective, au-delà des faits ».

Passionnée par le fonctionnement humain et en particulier celui relationnel des humains entre eux, j’ai terminé des études de psychologie clinique en 1994. Forte d’une expérience au Québec dans l’aide aux éducateurs de jeunes en difficulté, j’ai contribué à mon retour en Belgique à la création d’un pool de volontaires psychosociaux lorsque qu’une crise ou une catastrophe survient.

J’ai eu la grande chance de construire, soutenir et piloter une équipe de professionnels de la crise pendant 10 ans et de travailler en appui de plusieurs dizaine de professionnels de terrain tant dans les secteurs public, associatif que privé.

Aujourd’hui en tant que psychologue du travail, je consacre mon énergie à aider les personnes et les organisations à créer un cadre de travail fondé sur une harmonie optimale entre l’homme et le travail, entre l’homme et son contexte professionnel.